PROJEKTY

  Wykonujemy i realizujemy:

   

  - projekty budowlane sieci telekomunikacyjnych (miedziane, światłowodowe, FTTx) 

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 19a Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - projekty wykonawcze

      ► zgodne z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia ministra infrastruktury (Dz.U.2004.2002.2072),

  - projekty budowlane linii telekomunikacyjnych,

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20a Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - projekty budowlane kanalizacji kablowej,

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20b Prawa budowlanego,

  - projekty budowlane przyłączy telekomunikacyjnych

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20 i art. 29a Prawa budowlanego,

  - projekty budowy kanałów technologicznych, usunięcia kolizji istniejących sieci telekomunikacyjnych

      ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 12a Prawa budowlanego, oraz z art. 39 Ustawy o drogach publicznych, a także

      Rozporządzeniem z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

  - projekty radiowe i radiokomunikacyjne,

      ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 15 Prawa budowlanego,

  - instalacji wewnątrzbudynowych

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 27 Prawa budowlanego, oraz megaustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),

  - projekty techniczne dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej

      (np. ROI Orange) i energetycznej (np. linii napowietrznych Tauron),

  - uzyskanie decyzji administracyjnych

      ► zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz 23).

  NADZORY

  KONTAKT

  Wykonujemy:

   

  - nadzory inwestorskie w branży telekomunikacyjnej

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót budowlanych

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - nadzoru nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 5 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

   

   

  Biuro Projektowo Wykonawcze TELPRO

  mgr inż. Sławomir Machowiak

   

   

   

   

   

   

  tel. 503 565 857

  mail: biuro@bpwtelpro.pl

  NIP: 6171477002

   

  Jarocin, woj. wielkopolskie

   

   

   

  Nasza oferta obejmuje wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych:

   

  - linii kablowych,

  - sieci telekomunikacyjnych,

  - rurociągów i kanalizacji kablowych,

  - przyłączy,

  - okablowania strukturalnego,

  - monitoringu wizyjnego,

  - usunięcia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej,

  - kanałów technologicznych,

  - systemów radiowych.

   

  Realizujemy również nadzory inwestorskie oraz pełnienie funkcji kierownika budowy/robót.

   

  Posiadamy pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w branży telekomunikacyjnej

  bez ograniczeń.

   

  Świadczymy również zlecenia jako podwykonawca w przetargach (organizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.z 2015 nr 2164 art. 26 ust. 2b).

   

  KONTAKT
  KONTAKT
  NADZORY
  NADZORY
  PROJEKTY
  PROJEKTY
  START
  START

  BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE