PROJEKTY

  Wykonujemy i realizujemy:

   

  - projekty budowlane sieci telekomunikacyjnych (miedziane, światłowodowe, FTTx) 

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 19a Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - projekty wykonawcze

      ► zgodne z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia ministra infrastruktury (Dz.U.2004.2002.2072),

  - projekty budowlane linii telekomunikacyjnych,

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20a Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - projekty budowlane kanalizacji kablowej,

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20b Prawa budowlanego,

  - projekty budowlane przyłączy telekomunikacyjnych

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20 i art. 29a Prawa budowlanego,

  - projekty budowy kanałów technologicznych, usunięcia kolizji istniejących sieci telekomunikacyjnych

      ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 12a Prawa budowlanego, oraz z art. 39 Ustawy o drogach publicznych, a także

      Rozporządzeniem z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

  - projekty radiowe i radiokomunikacyjne,

      ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 15 Prawa budowlanego,

  - instalacji wewnątrzbudynowych

      ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 27 Prawa budowlanego, oraz megaustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),

  - projekty techniczne dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej

      (np. ROI Orange) i energetycznej (np. linii napowietrznych Tauron),

  - uzyskanie decyzji administracyjnych

      ► zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz 23).

  NADZORY

  KONTAKT

  Wykonujemy:

   

  - nadzory inwestorskie w branży telekomunikacyjnej

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót budowlanych

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - nadzoru nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

      ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 5 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

   

   

  Biuro Projektowo Wykonawcze TELPRO

  mgr inż. Sławomir Machowiak

   

   

   

   

   

   

  tel. 503 565 857

  mail: biuro@bpwtelpro.pl

  NIP: 6171477002

   

   

   

   

  Nasza oferta obejmuje realizację:

   

   

  - kompleksowego usunięcia kolizji telekomunikacyjnych,

  - projektów sieci telekomunikacyjnych,

  - rurociągów i kanalizacji kablowych,

  - przyłączy telekomunikacyjnych,

  - okablowania wewnątrzbudynkowego teletechnicznego,

  - monitoringu wizyjnego,

  - projektów kanałów technologicznych i BRD,

  - projektów systemów radiowych, masztów telekomunikacyjnych,

  - współpracy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.z 2015 nr 2164 art. 26 ust. 2b.

    (posiadamy pełne uprawnienia budowlane w telekomunikacji bez ograniczeń),

  - projektów FTTH (posiadamy certyfikat Orange Polska)

   

  KONTAKT
  KONTAKT
  NADZORY
  NADZORY
  PROJEKTY
  PROJEKTY
  START
  START

  BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE

  To jest przykładowa treść tej aktualności. Na stronie zostanie ona podmieniona na terść Twojej aktualności. Lorem ipsum dolor sit amet...
  To jest przykładowa treść tej aktualności. Na stronie zostanie ona podmieniona na terść Twojej aktualności. Lorem ipsum dolor sit amet...