PROJEKTY

 

 

- projekty budowlane sieci telekomunikacyjnych (miedziane, światłowodowe) 

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 19a Prawa budowlanego,

- projekty instalacji wewnątrzbudynkowych

    ► zgodne z rozdz. 8a par. 192a Rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 27 Prawa budowlanego, oraz megaustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),

- projekty wykonawcze

    ► zgodne z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia ministra infrastruktury (Dz.U.2004.2002.2072),

- projekty linii telekomunikacyjnych

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20a Prawa budowlanego,

- projekty budowlane kanalizacji kablowej (mikrokanalizacji),

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20b Prawa budowlanego,

- projekty budowlane przyłączy telekomunikacyjnych

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20 i art. 29a Prawa budowlanego,

- projekty budowy kanałów technologicznych, usunięcia kolizji istniejących sieci telekomunikacyjnych

    ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 12a Prawa budowlanego, oraz z art. 39 Ustawy o drogach publicznych, a także

    Rozporządzeniem z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

- projekty radiowe i radiokomunikacyjne

    ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 15 Prawa budowlanego,

- projekty techniczne dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej

    (np. ROI Orange),

- uzyskanie decyzji administracyjnych

    ► zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz 23).

NADZORY

KONTAKT

 

 

- nadzory inwestorskie w branży telekomunikacyjnej

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót budowlanych

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- nadzoru nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 5 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

 

 

Protokoły odbioru instalacji budynkowych.

 

Biuro Projektowo Wykonawcze Telpro

mgr inż. Sławomir Machowiak

(pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń)

 

 

 

 

 

 

m. Jarocin, woj. wielkopolskie

tel. 503565857

mail: machowiak.slawomir@gmail.com

mail: biuro@telekomunikacja-projekty.pl

 

NIP: 6171477002

REGON: 251003455

 

 

Projekty telekomunikacyjne:

 

- linii i sieci światłowodowych,

- przyłączy telekomunikacyjnych,

- rurociągów i kanalizacji kablowych,

- kanałów technologicznych,

- usunięcia kolizji telekomunikacyjnych,

- instalacji teletechnicznych.

 

Projektant telekomunikacyjny.

Kierownik robót telekomunikacyjnych i teletechnicznych.

 

 

Pełne uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń spełniające warunki zamówień publicznych.

 

 

Zapraszam !

 

 

REALIZACJE 

 

 

 

BIURO PROJEKTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

START

PROJEKTY

NADZORY

KONTAKT

REALIZACJE