BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE

TELEKOMUNIKACJA  TELETECHNIKA  

Oferta:

 

♦ Projekty budowlane i techniczne (PZT, PAB, PT):

 

- linii i sieci światłowodowych,

- przyłączy telekomunikacyjnych,

- rurociągów i kanalizacji kablowych,

- przebudowy/usunięcia kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi,

- kanałów technologicznych,

- instalacji teletechnicznych budynkowych,

- instalacji antenowych BTS.


♦ Kompleksowe wykonawstwo

- budowa sieci telekomunikacyjnych, 

- przebudowa kolizji telekomunikacyjnych, 

- budowa kanałów technologicznych,

- montaż instalacji światłowodowych.

 

 

♦ Kierownik robót/budowy w specjalności telekomunikacyjnej. 

 

♦ Nadzory inwestorskie.

 

 

Biuro Projektowo Wykonawcze TELPRO

mgr inż. Sławomir Machowiak

Posiadam pełne uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń

(telekomunikacja przewodowa oraz radiowa)

 

m. Jarocin, woj. wielkopolskie

tel. +48 503565857

mail: machowiak.slawomir@gmail.com

Linkedin

 

NIP: 6171477002

REGON: 251003455

 

 

REALIZACJE